Fri frakt på alla beställningar Leveranstid 1-3 arbetsdagar

Fri frakt

Integritetspolicy

Integritetspolicy springyard.se
Vi som tillhandahåller sajten springyard.com är Brunngård Group AB. Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Brunngård Group AB.

Brunngård Group AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas. Vi arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Denna integritetspolicy gäller Springyards kunder.Var lagras dina personuppgifter?
De uppgifter som vi behandlar om dig lagras inom Europeiska Unionen. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in? Vi samlar in personuppgifter som behövs för att utföra vårt uppdrag hos våra kunder. De personuppgifter som vi behandlar är framförallt kontaktinformation såsom namn, mailadress, telefonnummer och adress.Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter i följande ändamål:  • • För att bearbeta våra kunders beställningar.
  • • För att skicka dig aviseringar om leveransstatus.
  • • För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor, eller för att säkerställa vårt garantiåtagande.
  • • För att besvara dina frågor.
  • • För att skicka nyhetsbrev till dig som har godkänt det.


Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst (en gång per år utan kostnad) begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.Brunngård Group AB
att: Dataskyddsombud
Elementgatan 10
504 64 BoråsFör att kunna hitta dina personuppgifter, samt kunna skicka dem till dig, behöver vi namn, personnr, adress, telefonnummer och e-postadress. Ange även vilken e-postadress du vill ha informationen skickad till, samt vilket lösenord du vill att den komprimerade filen har. För att säkerställa att det enbart är Du som får tillgång till dessa uppgifter är det viktigt att du utöver din namnteckning också skickar med en kopia på en godkänd identifikationshandling i din förfrågan. Efter utskicket av detta registerutdrag kommer vi spara denna förfrågan i 12 månader.Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina uppgifter behandlas enbart av berörda avdelningar inom bolaget. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans, hantverkare i samband med montering. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Brunngård Group AB.Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.Personuppgiftsansvarig
Brunngård Group AB
Elementgatan 10
504 64 Borås, Sverige
Telefon: +46 33 723 23 00
Fax: +46 33 723 23 01
E-post: info@brunngard.se